Els fitxes no fungibles (NFT) són cada cop més populars com a forma de representar i emmagatzemar ...