Settembru 11, 2022

L-aqwa 5 Raġunijiet Għaliex Għandek Agħżel Sistema ta' Ġestjoni tal-Forza tax-Xogħol għan-Negozju Tiegħek

F'era fejn ix-xejriet tas-suq jinbidlu malajr, in-negozji jridu jikkonformaw. Avvanzi teknoloġiċi mgħaġġla wasslu għal domanda għolja għan-negozji biex jimplimentaw sistemi ta 'ġestjoni tal-impjegati. In-nies li jaħdmu għal kumpanija huma l-pedament tagħha. L-eliminazzjoni ta' ineżattezzi mħaddma bl-idejn hija sinifikanti.

Biex jissimplifikaw id-dmirijiet tagħhom ta 'kuljum, in-negozji qed jimpjegaw teknoloġiji ta' softwer intelliġenti u gradwalment jimxu lejn softwer aktar avvanzat. Għalhekk, jistgħu jissorveljaw konxjament proċeduri kkumplikati tar-riżorsi umani bħall-pagi u s-salarji, l-assenzi tal-ħaddiema, eċċ. L-industrija tan-negozju qed timplimenta sistemi ta 'ġestjoni tal-impjegati, partikolarment f'żoni urbani.

Il-Ġestjoni tal-Forza tax-Xogħol (WFM) tirreferi għal grupp ta' proċeduri HRM użati minn organizzazzjoni biex tiżdied il-kompetenza u l-produzzjoni tal-persunal.

Din it-teknoloġija qiegħda gradwalment tieħu f'idejha u tbiddel radikalment kif jitmexxa n-negozju, u fi żminijiet bħal dawn, sistema ta 'ġestjoni tal-impjegati hija essenzjali għall-kumpanija tiegħek.

L-għan fundamentali tal-ġestjoni tal-forza tax-xogħol huwa li jiġi żgurat li individwi responsabbli jagħmlu l-impjiegi rilevanti fil-ħinijiet perfetti u jaħdmu bl-aktar mod effiċjenti possibbli. Is-softwer WFM jgħin lin-negozji jsiru organizzazzjonijiet eċċezzjonalment effiċjenti billi jottimizza l-operazzjonijiet u l-prattiki tan-negozju essenzjali.

Inti mhux se tikseb xi getaways mill-razza grueling ta 'tħaddim ta' modesta għal kumpanija ta 'daqs medju biss peress li inti biss ltqajna żewġ idejn flimkien ma' 24 siegħa kuljum. Fortunatament, ammont konsiderevoli ta 'softwer sar aċċessibbli biex jassisti intraprendituri tan-negozju modesti biex iwettqu l-affarijiet filwaqt li jsegwu r-regoli xierqa.

Hawn taħt hawn ħames fatturi li jinfluwenzaw id-deċiżjoni tiegħek li tadotta softwer tal-ġestjoni tal-forza tax-xogħol bħal Ir-raba' APAC għal organizzazzjonijiet żgħar u medji.

Proġetti ta' Traċċar u Żvilupp tal-Forza tax-Xogħol

Sistema ta 'ġestjoni tal-forza tax-xogħol tippermettilek iżżomm tabs fuq is-sit tax-xogħol ta' impjegat, il-ħinijiet tax-xogħol, u l-kompiti lesti. Tista' żżomm kont tal-produttività tal-impjegat b'dan il-mod. Għandek il-benefiċċju li tkun tista 'tindirizza l-problemi minnufih. Billi tuża din id-dejta, tista' tivvaluta l-effiċjenza ta' ħaddiem. Jgħinek tagħmel selezzjonijiet aktar sensibbli wkoll. Organizzazzjonijiet b'impjegati remoti jistgħu jiksbu ħafna mill-użu ta 'dawn l-għodod.

Effettività Mtejba

Mhuwiex prattiku li tirriskja li titlef il-ħin u x-xogħol fuq xogħolijiet li jieħdu ħafna ħin fl-ipproċessar tat-tranżazzjonijiet fid-dinja b'ritmu mgħaġġel f'dawn il-jiem. Ikun ineffettiv u suxxettibbli għal negliġenza stupida u ħela ta' riżorsi essenzjali li jistgħu jintużaw b'modi oħra. Ħafna drabi, l-operazzjonijiet tal-HRM tal-kumpanija u tal-persunal tal-kontabilità jistgħu jiġu kompjuterizzati malajr (u mingħajr sforz). Id-dħul tad-dejta u d-dokumentazzjoni huma ħżiena meħtieġa li jistgħu jiġu trasformati bl-innovazzjoni. Il-kisba mill-ġdid ta' ħin prezzjuż se tkun ta' benefiċċju għall-kumpanija minħabba li l-eżekuttivi jistgħu jidħlu f'ħidmiet bla tarf li jixprunaw il-progress tal-kumpanija jekk spejjeż fissi bħall-pagi ma jillimitawhomx.

Ittejjeb ir-Relazzjonijiet u l-Kollaborazzjoni fuq il-Post tax-Xogħol

Peress li l-messaġġier ttraskura milli jinfurmak jew ħallilek biċċa karta li ma ndunajtx, forsi tlift l-informazzjoni li l-membri tal-persunal bħalissa se jkunu bil-leave. Inti tista 'issa mewġa li l-kwistjoni ġieħ twaħħil.

Jista 'jkun stressanti ħafna u diffiċli li tiskeda 50 ħaddiem jew aktar f'ġimgħa jew xahar speċifiku, iżda dawn l-għodod jippermettu lill-ħaddiema u lill-maniġers jinteraġixxu f'ħin reali. Pjan ta' ħidma fi grupp maħluq u mmexxi mill-impjegati aktar milli mill-amministraturi għandu impatt pożittiv sinifikanti fuq il-moral u l-affidabbiltà tal-kumpanija ġenerali.

Miżuri ta ’Sigurtà

Iċ-ċibersigurtà hija fost l-aktar karatteristiċi vantaġġużi ta’ sistema effettiva ta’ ġestjoni tal-kwalità. Għalhekk, iż-żamma tad-dejta tiegħek fis-sistema tippermettilek tevita ċirkostanzi kkumplikati. Iddefendiha minn telf jew serq tad-dejta. Il-limitazzjoni tal-aċċessibbiltà tal-informazzjoni għal numru żgħir biss ta' pożizzjonijiet maniġerjali hija għażla għaqlija. Bħala konsegwenza, il-protezzjoni tad-dejta bbażata fuq il-cloud hija garantita.

Versatilità f'Job

Interessanti, li taħdem fid-disponibbiltà tiegħek hija possibbli permezz ta 'sistema ta' ġestjoni tal-forza tax-xogħol. Is-sistema ta 'ġestjoni tal-forza tax-xogħol tippermetti lill-persunal biex jara d-dejta minn kwalunkwe żona 'l bogħod. Huwa meħtieġ biss aċċess għall-internet. Għandek il-libertà li żżomm livell għoli tal-proġetti tiegħek u tikkoopera waqt li tkun miexja, grazzi għas-sistema tagħha bbażata fuq il-cloud.

L-affarijiet kollha msemmija hawn fuq jgħinu lin-negozji biex iżommu l-konformità mal-liġijiet tax-xogħol. Il-metodoloġija sensibbli għall-ġestjoni tal-forza tax-xogħol għandha bosta vantaġġi, partikolarment fit-titjib tal-kompetittività kummerċjali.

Kelma finali 

Illum, ħafna negozji jistgħu jipprovdu l-opportunità li jaħdmu virtwalment. Bil-bidla mifruxa fil-mod kif joperaw in-nies, l-adattament qed isir aktar imperattiv. L-implimentazzjoni tal-bidla kemm jista 'jkun kmieni se tippermettilek tidra l-aħħar tekniki u żżommek pass eqreb lejn il-kisba tar-rivali tiegħek.

Int setgħet għamilt id-dar tiegħek u kkonkludejt li "li tolqot il-bidla" tkun tinvolvi tfixkil sinifikanti għall-kumpanija tiegħek. Bi tweġiba, aħna qegħdin hawn. Ħafna softwer għall-ġestjoni tal-forza tax-xogħol huwa madwar biex jiżgura li t-trasferiment ikun faċli u komdu kemm jista 'jkun. Dan is-software għall-immaniġġjar tal-ħaddiema investa aktar minn tliet snin fl-iżvilupp ta' softwer li jinkorpora mingħajr sforz il-kumpanija tiegħek, irrispettivament minn fejn u kif topera.

L-impjegati tiegħek se jkunu jistgħu jiżviluppaw bħala riżultat, inkluż lil hinn mill-post tax-xogħol. Mhux se tkun qed tirritorna wara li tħaddan it-tranżizzjoni għal softwer għall-ġestjoni tal-ħaddiema fil-kumpanija tiegħek.

Is-softwer jista 'jaħdem kontrik meta inti biss il-ħsieb li jolqot il-lash. Biex jaħarbu l-piena, il-ħaddiema x'aktarx se jippruvaw ifixklu l-mekkaniżmu. Iva, tista 'u suppost tkeċċi impjegati li ma jwettqux l-istandards. Oqgħod attent qatt biex tħeġġeġ lill-persunal kapaċi jiġġenera aktar minn dak li kapaċi juża dan il-programm. Meta tagħmel dan, l-aktar impjegati pendenti tiegħek jistgħu jieqfu mill-impjieg tagħhom għal dejjem.

L-aħħar linja dwar is-softwer tal-ġestjoni tal-forza tax-xogħol u l-ħtieġa tiegħu hija kif ġej. Issa ibda l-investigazzjoni tal-marka tiegħek biex tidentifika l-għażla li tissodisfa l-preferenzi tiegħek.

Dwar l-Awtur 

Peter Hatch


{"email": "Indirizz tal-posta elettronika mhux validu", "url": "Indirizz tal-websajt mhux validu", "meħtieġ": "Qasam meħtieġ nieqes"}