कोही तपाइँको स्मार्टफोन मा अनुप्रयोगहरु पहुँच र तपाइँको व्यक्तिगत तस्वीरहरु मा आफ्नो हात प्राप्त गर्दै ...