चोटपटक दुर्घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू, विशेष गरी कार दुर्घटनाहरू, प्रायः व्यक्तिगत भाडामा लिन हिचकिचाउँछन् ...