शुद्धीकरण भनेको के हो? शब्दावलीको साथ सुरु गरौं। ल्याटिन भाषा "purus" बाट अनुवादित ...