दुबै NAS र SAN ले धेरै प्रयोगकर्ताहरूलाई भण्डारण गरिएको डाटा उपलब्ध गराउने मुद्दालाई सम्बोधन गर्दछ ...