प्रोक्सीहरू दुई प्रमुख रूपहरूमा अवस्थित छन्: घुमाउने र स्थिर आवासीय। सरल रूपमा, घुमाउने प्रोक्सीहरू परिवर्तन हुन्छन् ...

डिजिटल संसार, एक विशाल र जटिल नेटवर्कले हामीले सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने तरिकामा क्रान्तिकारी परिवर्तन गरेको छ, ...