रेमिटेन्स भनेको आर्थिक जीवनरेखा हो जसले विदेशमा बस्ने केही व्यक्तिहरूलाई पैसा हस्तान्तरण गर्न सक्षम बनाउँछ ...