डाटा प्रविष्टि सेवाहरू विश्वव्यापी स्तरमा बढ्दो रूपमा महत्त्वपूर्ण हुँदै गइरहेको छ। डाटा उत्पादन र कागजात ...