यदि तपाईं सम्बन्धमा हुनुहुन्छ भने, तब तपाईंलाई थाहा हुन्छ र बुझ्नुहुन्छ कि तपाईंलाई आवश्यक छ ...

नमस्ते साथीहरू सर्वप्रथम म तपाईंलाई मित्रता दिवसको धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। ...