ट्विटरको १ character० क्यारेक्टर गणना सीमा (एक प्रतिबन्ध ट्विटरले भर्खर २ 140० मा दोब्बर) ले अनुमति दिदैन ...