माईक्रोसफ्ट कम्प्याटिबिलिटी टेलिमेस्ट्री, अन्यथा कम्प्याटेलरनर.एक्सइ भनिन्छ, एक विन्डोज प्रोसेस हो जुन उपयोग भण्डार गर्दछ। ...