प्रोक्सीहरू दुई प्रमुख रूपहरूमा अवस्थित छन्: घुमाउने र स्थिर आवासीय। सरल रूपमा, घुमाउने प्रोक्सीहरू परिवर्तन हुन्छन् ...

अभिभावकीय नियन्त्रण र जासूस एपहरूले बच्चाहरूलाई सुरक्षित राख्ने उपकरणको रूपमा लोकप्रियता प्राप्त गरेको छ ...