हामी सबैलाई थाहा छ कि कसरी महत्त्वपूर्ण कुञ्जी शव्दहरू छन् र उनीहरूले के महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन् ...