எந்தவொரு வெற்றிகரமான உணவக வணிகத்தின் ஒரு பகுதியும் பகுதியும் சிறந்த கையொப்பமாகும். அது இல்லை ...

ஸ்மார்ட்வாட்ச்கள் இந்த நாட்களில் கிட்டத்தட்ட அனைவருக்கும் இருக்கும் ஒரு துணைப் பொருளாக மாறிவிட்டன, ஆனால் அதிகமானவை ...