இந்தியாவின் மிகப்பெரிய மொபைல் கட்டணம் மற்றும் வர்த்தக தளமான Paytm ஒரு புதிய மொபைல் வாலட்டை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது ...