அறிமுகம் சிறந்த உடல்நலக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது காலத்தின் தேவை. உடன் ...

கோவிட்-19 தொற்றுநோய், சுகாதாரத்தை நாம் பார்க்கும் விதத்தை மாற்றியுள்ளது, இது தேவை என்பதை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது ...

நரம்பியல் நெட்வொர்க்குகள் விலங்குகளின் மூளையின் உயிரியல் கட்டமைப்புகளால் ஈர்க்கப்பட்ட அமைப்புகள். நரம்பியல் நெட்வொர்க்குகள் அடிப்படையாக உள்ளன ...