விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி தொழில்நுட்பம் அதன் தொடக்கத்தில் இருந்து வெகுதூரம் வந்துவிட்டது ...