மொபைல் பயனர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்ததன் மூலம், கூகிள் ஆட்ஸன்ஸ் தள்ளப்பட்டு வருகிறது ...

கூகிள் ஆட்ஸென்ஸின் பொருந்திய உள்ளடக்கத்தைப் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தும் - நாங்கள் ...

2017 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில், கூகிள் ஒரு உள்ளமைக்கப்பட்ட செயல்பாட்டில் இருப்பதை உறுதிப்படுத்தியது ...

நான் இப்போது ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஒரு ஆட்ஸன்ஸ் வெளியீட்டாளராக இருக்கிறேன். கூகிள் ஆட்ஸன்ஸ் ...

கிறிஸ்டோபர் நோலனின் மிகப்பெரிய அறிவியல் புனைகதை சாகச படம் “இன்டர்ஸ்டெல்லர்” இன்றைய போக்கு! மத்தேயு மெக்கோனாஹே, ...