ஃபுட்பால் ஓவர்/அண்டர் பந்தயம் என்பது ஒரு பொதுவான வகை பந்தயமாகும், ஏனெனில் அவை வீரர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை வழங்குகின்றன ...