கால்பந்து உலகின் மிகவும் பிரபலமான விளையாட்டாக இருக்கலாம், அதிக ரசிகர்கள், பின்தொடர்பவர்கள், ...