ஸ்மார்ட்போன்கள் நம் வாழ்வின் ஒருங்கிணைந்த பகுதிகளில் ஒன்றாக மாறிவிட்டன. மக்கள் அவற்றைப் பயன்படுத்துகிறார்கள் ...