நீங்கள் ராக்கெட் லீக் விளையாடுவதை விரும்புகிறீர்களா மற்றும் உங்கள் கேமிங் அனுபவத்தை மேம்படுத்த விரும்புகிறீர்களா? ...

Decred இன் புதுமையான ஆளுமைத் தளமான Politeia, வெளிப்படைத்தன்மையை வலியுறுத்தி, தணிக்கையை எதிர்ப்பதன் மூலம் சங்கிலித் தொடர் முடிவெடுப்பதில் புரட்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ...